XXIII Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2015)

Од 28.06.2015 до 03.07.2015, во Русе, Бугарија, се одржа XXIII Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2015).

Македонија на БОИ 2015 ја претставуваше тимот составен од натпреварувачите Климент Серафимов, Христијан Ѓоршевски, Борис Танчовски и Михаил Денковски, како и лидерите Емил Станков и Весна Киранџиска.

Повеќе информации за натпреварот може да прочитате овде.