XXVIII ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА, 1.04.2017

Агенда на Државниот натпревар 2017

Листа на поканети учесници на Државниот натпревар 2017

Конечни резултати од Државниот натпревар 2017