Регионален натпревар 2021

XXIX Регионален натпревар по информатика се одржа на 6 март 2021 година на повеќе места ширум државата.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.