Работилница: „Зошто програмирање“

Од 27-29.04.2012 се одржа Државниот натпревар за учесниците на циклусот натпревари 2012. 

Во рамки на натпреварот во Сабота (28.04.) беше одржана и работилница на тема – „Зошто треба да има програмирање во новите наставни програми по информатика“.

На оваа работилница присуствуваа повеќе членови на ЗИМ.