ДОПОЛНИТЕЛНО ПОКАНЕТИ УЧЕСНИЦИ НА МОИ 2010

Учесниците на Државен натпревар од четврта година, кои не се пласираа за учество на Македонската олимпијада, ќе може да учествуваат во неофицијален меѓусебен натпревар кој ќе се одржи на денот на одржување на олимпијадата, за освојување на бесплатно студирање на Институтот за информатика. Истите требаше да се пријават на natprevarATgmail.com со е-порака најдоцна до 07.05.2010

СПОРЕД ПРИЈАВИТЕ, НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ УЧЕСТВУВААТ СЛЕДНИТЕ ТРОЈЦА НАТПРЕВАРУВАЧИ:

р.бр.Име и ПрезимеУчилиште
1 Филип Пералов СОУ “Јосип Броз-Тито” – Битола
2 Евгенија Стеваноска Гимназија “Мирче Ацев” – Прилеп
3 Кристијан Спировски Гимназија “Мирче Ацев” – Прилеп