Makedonska Olimpijada

Pominati natprevari od makedonska olimpijada.

XVI МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА, 11-13.05.2012

Назад

Натпреварот ќе се одржи во просториите на ООУ „Никола Карев“, Радовиш

Локален коорганизатор ЛК – Радовиш

Покровители на настанот: Градоначалник и Совет на општина Радовиш

 

Поканети учесници на Македонска Олимпијада 2012

 

ПОСЛЕ ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР, А ПРЕД МАКЕДОНСКАТА ОЛИМПИЈАДА

Пред крај сме на уште еден циклус на натпревари по информатика.
Државниот натпревар претставуваше натпревар за одмерување на силите на најдобрите информатичари – програмери во Македонија од средните училишта. На сите учесници кои постигнаа добри резултати на државниот натпревар по информатика им честитаме на успехот.

Олимпијадата по информатика претставува врвен натпревар на кој се избираат екипите за претставување на Република Македонија на меѓународните натпревари. Задачите се значително потешки и треба да го отсликаат вашето севкупно подготвување. За добар резултат е потребно големо познавање на специфични алгоритми од различни области, лесно и брзо откривање на проблемот и соодветниот алгоритам за него, согледување на можните гранични случаи и евентуални прилагодувања и подобрувања на основниот алгоритам и нормално – брзо кодирање.
 

Ви посакуваме успех на натпреварот!

Миле Јованов,
Комисија за натпревари 2012

 

Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2012

Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2012

 

XIV МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА, 15.05.2010

Назад

НАТПРЕВАРОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА:

  • Гим. „Добри Даскалов“, Кавадарци

Поканети и потврдени учесници на Македонска Олимпијада 2010

Дополнително поканети учесници на МОИ 2010

ПОСЛЕ ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР, А ПРЕД МАКЕДОНСКАТА ОЛИМПИЈАДА

Пред крај сме на уште еден циклус на натпревари по информатика.
Државниот натпревар претставуваше натпревар за одмерување на силите на најдобрите информатичари – програмери во Македонија од средните училишта. На сите учесници кои постигнаа добри резултати на државниот натпревар по информатика им честитаме на успехот.

Олимпијадата по информатика претставува врвен натпревар на кој се избираат екипите за претставување на Република Македонија на меѓународните натпревари. Задачите се значително потешки и треба да го отсликаат вашето севкупно подготвување. За добар резултат е потребно големо познавање на специфични алгоритми од различни области, лесно и брзо откривање на проблемот и соодветниот алгоритам за него, согледување на можните гранични случаи и евентуални прилагодувања и подобрувања на основниот алгоритам и нормално – брзо кодирање.
Заради големиот број на поени кои ги носи овој натпревар, сите поканети учесници имаат теоретска шанса да се пласираат на првите неколку места во финалната табела. Се зависи од покажаното знаење.

Ви посакуваме успех на натпреварот!

Миле Јованов,
Комисија за натпревари 2010

Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2010

Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2010

XIII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА, 15-16.05.2009

Назад

НАТПРЕВАРОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА:

  • СОУ „Славчо Стојменски“, Штип

Поканети и потврдени учесници на Македонска Олимпијада 2009

Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2009

ПОСЛЕ ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР, А ПРЕД МАКЕДОНСКАТА ОЛИМПИЈАДА

Пред крај сме на уште еден циклус на натпревари по информатика.
Државниот натпревар претставуваше натпревар за одмерување на силите на најдобрите информатичари – програмери во Македонија од средните училишта. На сите учесници кои постигнаа добри резултати на државниот натпревар по информатика им честитаме на успехот.

Олимпијадата по информатика претставува врвен натпревар на кој се избираат екипите за претставување на Република Македонија на меѓународните натпревари. Задачите се значително потешки и треба да го отсликаат вашето севкупно подготвување. За добар резултат е потребно големо познавање на специфични алгоритми од различни области, лесно и брзо откривање на проблемот и соодветниот алгоритам за него, согледување на можните гранични случаи и евентуални прилагодувања и подобрувања на основниот алгоритам и нормално – брзо кодирање.
Заради големиот број на поени кои ги носи овој натпревар, сите поканети учесници имаат теоретска шанса да се пласираат на првите неколку места во финалната табела. Се зависи од покажаното знаење.

По барање на менторите, а со одлука на комисијата, олимпијадата се поместува за 6 дена и ќе се одржи на 15.05 (петок), за да се даде можност на натпреварувачите подобро да се подготват.

Ви посакуваме успех на натпреварот!

Миле Јованов,
Комисија за натпревари 2009

Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2009