Балканска Олимпијада по Информатика 2013

Од 07.09. до 14.09. во Сараево, Босна и Херцеговина, се одржа 21-ата по ред Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ).

 

Македонија на БОИ 2013 ја претставуваше тимот составен од натпреварувачите Бојан Серафимов, Климент Серафимов, Васил Кузевски и Филип Беџовски, како и лидерите Миле Јованов и Емил Станков.

Веб страна за настанот: http://www.boi2013.org/.