АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2019

ПРОГРАМА НА XXIII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2019
Натпреварувачи Ментори
12. април 2019 год. (петок)
-9:15 Пристигнување на учесниците во просториите на кампусот на International Balkan University (IBU) (види мапа)
9:00-9:45 Свечено отворање на МОИ и ИБУО
10:20 – 10:45 Сместување на натпреварувачите во просториите за натпревар, и запознавање со околината 10:45 –   14:45

Слободно време за следење на резултатите на натпреварувачите

Лаб 1 и лаб 2
10:45 – 14:45 Тек на натпреварот – Ден 1

– Лаб 1 и лаб 2

14:45 – 15:15 Трансфер до хотел New Star на сите учесници
15:20 – 16:00 Ручек (во хотелот)
20:45 – 22:30 Слободно дружење во центар (Триумфална капија)
13. април 2019 год. (сабота)
9:00 – 9:25

Пристигнување на учесниците во просториите на ИБУ и сместување на натпреварувачите во просториите за натпревар

– Лаб 1 и лаб 2
9:30 – 13:30 Тек на натпреварот – Ден 2 10:30 –   14:30

Слободно време за следење на резултатите на натпреварувачите 

– Лаб 1 и лаб 2

13:45 – 14:10 Трансфер до хотел New Star на сите учесници
14:30 – 15:15

Ручек (во хотелот)

15:15

Објавување на резултатите и евентуални технички приговори

15:40- 16:10

Доделување медали, дипломи и признанија од МОИ

 – во хотелот

19:00 – 

Свечена вечера за менторите во хотелот „New Star“