АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2018

ПРОГРАМА НА XXII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2018
Натпреварувачи Ментори
27. април 2018 год. (петок)
-13:45 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (зграда на TМФ)
13:50 – 14:05 Сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 14:00 –   18:05

Слободно време

просторија 200в
14:05 – 18:05 Тек на натпреварот – Ден 1

– просторија 200в

18:30 –  Објавување на резултатите од првиот ден
Тест мод и евентуални технички приговори 
28. април 2018 год. (сабота)
10:00 – 10:25

Пристигнување на учесниците во просториите на Сорсикс и сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар

– Sorsix
10:30 – 14:30 Тек на натпреварот – Ден 2 10:30 –   14:30

Слободно време

 

– Sorsix

14:30 – 15:10 Ручек (Sorsix)
15:10

Објавување на резултатите и евентуални технички приговори

15:20 – 15:50

Научно предавање

16:00 – 16:30 Доделување медали, дипломи и признанија
во 

Sorsix