АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2016

ПРОГРАМА НА XX МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2016
Натпреварувачи Ментори
15. април 2016 год. (петок)
-12:30 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (зграда на TМФ)
12:35 – 12:50 Сместување   на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 16:15 –   16:45

Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

просторија 37

просторија 200в
13:00 – 17:00 Тек   на натпреварот – Ден 1

– просторија 200в

17:30 –  Објавување на резултатите од првиот натпревар
Тест мод и евентуални технички приговори 
16. април 2016 год. (сабота)
10:15 – 10:25

Сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар

– просторија 215
10:30 – 14:30 Тек   на натпреварот – Ден 2 13:45 –   14:15

Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

– просторија 37

– просторија 200в
14:30 – 15:15 Ручек (бифе)
15:15

Објавување на резултатите и евентуални технички приговори

16:00 – 16:30 Доделување медали,  дипломи и признанија
во амфитеатар на ФИНКИ