АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2014

ПРОГРАМА НА XVIII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2014
Натпреварувачи Ментори
25. април 2014 год. (Петок)
-12:00 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (долна зграда на ПМФ) и нивно сместување
12:05 – 12:20 Сместување   на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 15:30 –   16:15

Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

просторија 19

просторија 14
12:30 – 16:30 Тек   на натпреварот – Ден 1

– просторија 14

17:00 –  Објавување на резултатите од првиот натпревар
26. април 2014 год. (Сабота)
10:15 – 10:25

Сместување   на натпреварувачите во просторијата за натпревар

– просторија 14
10:30 – 14:30 Тек   на натпреварот – Ден 2 13:30 –   14:15

Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

– просторија 19

– просторија 14
14:30 – 15:15 Ручек
15:15

Објавување на резултатите и евентуални технички приговори

16:00 – 16:30 Доделување медали,  дипломи и признанија
во просторија 12