АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2013

ПРОГРАМА НА XVII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО   ИНФОРМАТИКА
КРАТОВО 2013
Натпреварувачи Ментори
12. април 2013 год. (Петок)
9:00-13:30 Пристигнување на учесниците во СОУ Гимназија „Митко Пенџуклиски“ – Кратово и нивно сместување
13:45 – 13:55 Сместување   на натпреварувачите во кабинет за натпревар 13:30 –   17:45 Слободно   време за сместување и индивидуален разглед на градот
– во училишниот кабинет по информатика
14:00 – 18:00 Тек   на натпреварот – Ден 1
– во училишниот кабинет по информатика
18:00 – 18:15 Сместување на учениците од другите градови кои пристигнале подоцна
кај ученици – домаќини
19:00 – 21:00

Церемонија за отворање на натпреварот (со презентација на најдобрите проекти од учесниците од основните училишта и презентација на освоените поени од прв натпревар за учесниците на МОИ)

во фоајето на Гимназијата

13. април 2013 год. (Сабота)
10:30 – 12:15 Организиран разглед на градот
12:30 – 13:30 Ручек
во фоајето на Гимназијата
14:00 – 18:00 Тек   на натпреварот – Ден 2 14:30 –   17:30 Слободно   време
– во училишниот кабинет по информатика
18:45 – 19:00 Презентација за објавување на резултатите
19:30 Слободна   вечер за дружење и запознавање на градот 20:30 Свечена   вечера
14. април 2013 год. (Недела)
11:30 – 12:30 Објавување резултати, доделување награди,  дипломи, пофалби и признанија
во просториите на Гимназијата