АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2010

15. мај 2010 год. (сабота)
до 09:30 Пристигнување на учесниците во Гимназија “Добри Даскалов“, Кавадарци
09:35 – 09:55 Официјално отворање на натпреварот
09:55 – 10:05 Сместување на натпреварувачите во просториите за натпреварување
10:05 – 15:05 Тек на натпреварот 10:15-11:00 За менторите и гостите:
Дискусија за зададените задачи
15:15 – 15:45 Ручек
15:45 – 16:15 Објавување резултати и разгледување на евентуални приговори
16:40 – 17:10 Објавување на конечни резултати, доделување на медали
17:10 – Сместување на учениците за спиење
16. мај 2010 год. (недела)
Слободен ден за разглед на градот