АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2019

Програма на XXX Државен натпревар по информатика,

СКОПЈЕ 2019

НатпреварувачиМентори
23. март 2019 год. (сабота)
до 10:00

Пристигнување на учесниците во зградата на Технолошко металуршки факултет (ТМФ)

 до 10:15 Пријава на учесниците пред амфитеатарот на ТМФ (приземје)
10:15 – 10:45

Официјално отворање на натпреварот

Амфитеатар на ТМФ

10:45 – 11:00 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
во лабораториите на ФИНКИ на приземје и првиот кат во зградата на ТМФ (простории 138, 200 и 215) 
11:45 – 13:30 Работилница – „Информатиката во македонското образование“
– во амфитеатар на ФИНКИ
11:00 – 14:35 Тек на натпреварот
– во лабораториите на ФИНКИ
13:30 – 14:15 Ручек
14:40 – 15:00

Ручек

– бифе ТМФ (подрум)

15:05 – 15:30 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици на ФИНКИ
во амфитеатар на ФИНКИ
15:20 Објавување на резултати
на веб страната mendo.mk
15:20 – 15:45 Поднесување на приговори и нивно разгледување
пред и во просторија 138
15:45 – 16:45

Научно предавање

во амфитеатрот на ФИНКИ
17:10 – 18:00

Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

 – во амфитеатарот во Технолошко-металуршкиот факултет