АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2017

Програма на XXVIII Државен натпревар по информатика,

СКОПЈЕ 2017

НатпреварувачиМентори
01. април 2017 год. (сабота)
до 10:00

Пристигнување на учесниците во зградата на Технолошко – металуршкиот факултет (ТМФ), простории на ФИНКИ

 до 10:15 Пријава на учесниците пред амфитеатарот на ТМФ
10:20 – 10:50

Официјално отворање на натпреварот

Амфитеатар на ТМФ

10:50 – 11:05 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
во лабораториите на ФИНКИ на првиот кат (простории 200 и 138) и во лабораториите на СЕМОС едукација
11:45 – 13:30 Работилница – „Новости во форматот на натпреварите од 2018“
во бифе на ТМФ – подрум
11:05/11:30 – 14:30 Тек на натпреварот
– во лабораториите на ФИНКИ и во лабораториите на СЕМОС едукација
13:30 – 14:15 Ручек
14:30 – 15:00

Ручек

– бифе ТМФ (подрум)

15:00 – 15:30 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици на ФИНКИ
во амфитеатар на ТМФ
15:20 Објавување на резултати
пред просторија 138 и на влезната врата
15:20 – 15:45 Поднесување на приговори и нивно разгледување
пред и во просторија 115
15:45 – 16:45

Научно предавање

 

Designing Solutions for the Future  / Решенија со прозорец кон иднината

во амфитеатрот на ТМФ
17:00 – 17:45

Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

 – во амфитеатарот во Технолошко-металуршкиот факултет