АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2014

Програма на XXV Државен натпревар по информатика,

СКОПЈЕ 2014

НатпреварувачиМентори
22. март 2014 год. (сабота)
до 9:45

Пристигнување на учесниците во зградата на Технолошко – металуршкиот факултет (ТМФ), простории на ФИНКИ

 до 10:00 Пријава на учесниците пред амфитеатарот на ТМФ
10:00 – 10:25

Официјално отворање на натпреварот

Амфитеатар на ТМФ

10:25 – 10:35 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
во лабораториите на ФИНКИ на првиот кат (простории 200 и 215) и во лабораториите на СЕМОС едукација
11:20 – 12:50 Работилница – „Активности на ЗИМ поврзани со наставни програми по информатика“
во бифе на ТМФ – подрум
10:40/11:10 – 13:40 Тек на натпреварот
– во лабораториите на ФИНКИ во долната зграда и во лабораториите на СЕМОС едукација
13:00 – 13:40 Ручек
13:45 – 14:20

Ручек

– бифе ТМФ (подрум)

14:20 – 14:50 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици на ФИНКИ
во просторија 117, приземје
14:50 Објавување на резултати
пред просторија 200
14:50 – 15:50 Поднесување на приговори
пред просторија 200
15:10 – 15:50 Разгледување на приговорите
во просторија 200
16:30 – 17:30

Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

 – во амфитеатарот во Технолошко-металуршкиот факултет