АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2010

ПРОГРАМА НА XXI ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА,
ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАТИКА, ПМФ – СКОПЈЕ 2010
НатпреварувачиМентори
17. април 2010 год. (сабота)
до 10:00Пристигнување на учесниците во горна зграда на Природно Математички Факултет (ПМФ)
10:00 – 10:15Пријава на учесниците пред Информатички амфитеатар на ПМФ
10:15 – 10:45Официјално отворање на натпреварот Информатички амфитеатар на ПМФ
10:45 – 11:00Сместување на натпреварувачите во лаборатории
– во лабораториите на првиот кат (простории 145, 146 и 147)
11:15 – 13:15Работилница – „Иницијативите за измени во наставните програми по информатика“
– во просторија 148 – прв кат
11:00 – 15:00Тек на натпреварот
– во лабораториите на првиот кат
13:15 – 15:00Слободно време
15:05 – 15:45Ручек – бифе Мерџан
15:50 – 16:15Презентација на ИИ
– во просторија 148
16:15Објавување на резултати
– пред просторија 147
16:15 – 16:30Поднесување на приговори
– пред просторија 147
16:30 – 17:00Разгледување на приговорите
– во просторија 147
17:00 – 17:15Сместување на учесниците од другите градови
– во просторија 148
19:00 –Слободна вечер за дружење и запознавање на градот20:30 –Свечена вечера
18. април 2010 год. (недела)
11:15 – 12:30Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија – во информатички амфитеатар