swMenuFree

Резултати

Филтер
Наслов Посети
Конечни резултати од МОИ 2020 2480
Конечни резултати од МЈОИ 2020 2422
Конечни резултати од државниот натпревар 2020 2437
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2020 2678
Листа на поканети учесници на Македонска Јуниорска Олимпијада по Информатика 2020 2563
Конечни резултати од МОИ 2019 8039
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2019 7586
Конечни резултати од државниот натпревар 2019 8406
Извештај на ЗИМ 7412
Финансиски извештај на ЗИМ 7433
Листа на поканети учесници на Државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 6955
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 7277
Прелиминарни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 6912
Пријавени ученици за регионалниот натпревар по информатика 2020 - информатичко размислување 4193
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - средно образование 8874
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - основно образование 8777
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2018 9852
Прелиминарни резултати од Државниот натпревар за основно образование 2019 - Информатичко размислување 5495
Конечни резултати од IBUOI 2019 6693
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2018 10414
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 10190
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 6800
Конечни резултати од државниот натпревар 2018 11165
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 12544
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 11280
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 11677
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2017 12328
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2017 12020
Конечни резултати од државниот натпревар 2017 12895
Конечни резултати по циклусот натпревари 2016 14506
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 13772
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2016 15859
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2016 14682
Конечни резултати од државниот натпревар 2016 16444
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2015 - апликативни вештини 17372
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 14270
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2015 18865
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2015 18106
Конечни резултати од државниот натпревар 2015 19151
Конечни резултати по циклусот натпревари 2013 20457
Конечна листа на учесници на државен натпревар 2014 18633
Листа на поканети учесници на државен натпревар 2014 21054
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 18749
Важно соопштение за државниот натпревар 2014 18710
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2014 19312
Конечни резултати од државниот натпревар 2014 18710
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2014 18947
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 - апликативни вештини 17562
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2014 - апликативни вештини 17105
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2015 - апликативни вештини 15776
Резултати од регионален натпревар 2013 20388
Поканети учесници на Државен натпревар 2013 20941
Резултати од државниот натпревар за почетничка група и олимписка група (за основно образование) 2011 20715
Резултати од натпреварот за алгоритамски вештини 2011 - подготвителна група 17773
Резултати од натпреварот за групата апликативни вештини 2011 17388
Резултати од Македонска олимпијада 2011 17073
Резултати од државен натпревар 2011 - основна и напредна група 20496
Резултати од регионален натпревар 2011 20149
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2010 20745
Резултати од државен натпревар 2010 19590
Резултати од државен натпревар 2009 18996
Резултати од регионален натпревар 2012 20686
Резултати од регионален натпревар 2010 24133
Резултати од регионален натпревар 2009 18710
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2009 20260
Поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2012 19724
© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.