swMenuFree

Резултати

Филтер
Наслов Посети
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2021 - информатичко размислување 2107
Конечни резултати од МОИ 2021 2763
Конечни резултати од МЈОИ 2021 2383
Листа на поканети учесници на Македонска Јуниорска Олимпијада по Информатика 2021 2739
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2021 2746
Конечни резултати од државниот натпревар 2021 3726
Резултати од Државниот натпревар 2021 - Информатичко размислување 2661
Задачи од Државниот натпревар 2021 - Информатичко размислување 1823
Задачи од Државниот натпревар 2021 - Информатичко размислување (alb) 1809
Решенија на задачите од Државниот натпревар 2021 - Информатичко размислување 2004
Конечни резултати од МОИ 2020 5215
Конечни резултати од МЈОИ 2020 5054
Конечни резултати од државниот натпревар 2020 5084
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2020 5232
Листа на поканети учесници на Македонска Јуниорска Олимпијада по Информатика 2020 5055
Конечни резултати од МОИ 2019 10843
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2019 10320
Конечни резултати од државниот натпревар 2019 11148
Извештај на ЗИМ 11357
Финансиски извештај на ЗИМ 11186
Листа на поканети учесници на Државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 9319
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 9844
Прелиминарни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 9134
Пријавени ученици за регионалниот натпревар по информатика 2020 - информатичко размислување 6448
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - средно образование 11455
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - основно образование 11397
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2018 12525
Прелиминарни резултати од Државниот натпревар за основно образование 2019 - Информатичко размислување 7778
Конечни резултати од IBUOI 2019 9377
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2018 13070
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 12459
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 9285
Конечни резултати од државниот натпревар 2018 13956
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 14969
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 13692
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 14193
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2017 14957
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2017 14550
Конечни резултати од државниот натпревар 2017 15577
Конечни резултати по циклусот натпревари 2016 17071
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 16052
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2016 18528
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2016 17217
Конечни резултати од државниот натпревар 2016 19039
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2015 - апликативни вештини 19711
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 16647
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2015 21425
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2015 20634
Конечни резултати од државниот натпревар 2015 21739
Конечни резултати по циклусот натпревари 2013 23031
Конечна листа на учесници на државен натпревар 2014 21206
Листа на поканети учесници на државен натпревар 2014 23986
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 21371
Важно соопштение за државниот натпревар 2014 21285
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2014 21920
Конечни резултати од државниот натпревар 2014 21324
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2014 21589
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 - апликативни вештини 19751
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2014 - апликативни вештини 19302
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2015 - апликативни вештини 18024
Резултати од регионален натпревар 2013 23019
Поканети учесници на Државен натпревар 2013 23475
Резултати од државниот натпревар за почетничка група и олимписка група (за основно образование) 2011 23208
Резултати од натпреварот за алгоритамски вештини 2011 - подготвителна група 19971
Резултати од натпреварот за групата апликативни вештини 2011 19657
Резултати од Македонска олимпијада 2011 19304
Резултати од државен натпревар 2011 - основна и напредна група 22983
Резултати од регионален натпревар 2011 22534
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2010 23165
Резултати од државен натпревар 2010 21949
Резултати од државен натпревар 2009 21305
Резултати од регионален натпревар 2012 23048
Резултати од регионален натпревар 2010 26913
Резултати од регионален натпревар 2009 21158
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2009 22598
Поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2012 22097
© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.