swMenuFree

Резултати

Филтер
Наслов Посети
Конечни резултати од МОИ 2020 1478
Конечни резултати од МЈОИ 2020 1280
Конечни резултати од државниот натпревар 2020 1429
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2020 1605
Листа на поканети учесници на Македонска Јуниорска Олимпијада по Информатика 2020 1482
Конечни резултати од МОИ 2019 7093
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2019 6633
Конечни резултати од државниот натпревар 2019 7399
Извештај на ЗИМ 6016
Финансиски извештај на ЗИМ 5920
Листа на поканети учесници на Државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 6118
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 6437
Прелиминарни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 6122
Пријавени ученици за регионалниот натпревар по информатика 2020 - информатичко размислување 3224
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - средно образование 7997
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - основно образование 7890
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2018 8956
Прелиминарни резултати од Државниот натпревар за основно образование 2019 - Информатичко размислување 4746
Конечни резултати од IBUOI 2019 5766
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2018 9546
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 9371
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 5945
Конечни резултати од државниот натпревар 2018 10259
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 11774
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 10477
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 10886
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2017 11475
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2017 11171
Конечни резултати од државниот натпревар 2017 12060
Конечни резултати по циклусот натпревари 2016 13635
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 13039
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2016 15001
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2016 13833
Конечни резултати од државниот натпревар 2016 15587
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2015 - апликативни вештини 16631
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 13552
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2015 18046
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2015 17267
Конечни резултати од државниот натпревар 2015 18297
Конечни резултати по циклусот натпревари 2013 19599
Конечна листа на учесници на државен натпревар 2014 17807
Листа на поканети учесници на државен натпревар 2014 20125
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 17933
Важно соопштение за државниот натпревар 2014 17880
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2014 18468
Конечни резултати од државниот натпревар 2014 17895
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2014 18099
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 - апликативни вештини 16845
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2014 - апликативни вештини 16398
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2015 - апликативни вештини 15075
Резултати од регионален натпревар 2013 19522
Поканети учесници на Државен натпревар 2013 20118
Резултати од државниот натпревар за почетничка група и олимписка група (за основно образование) 2011 19904
Резултати од натпреварот за алгоритамски вештини 2011 - подготвителна група 17044
Резултати од натпреварот за групата апликативни вештини 2011 16672
Резултати од Македонска олимпијада 2011 16386
Резултати од државен натпревар 2011 - основна и напредна група 19710
Резултати од регионален натпревар 2011 19374
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2010 19931
Резултати од државен натпревар 2010 18816
Резултати од државен натпревар 2009 18247
Резултати од регионален натпревар 2012 19914
Резултати од регионален натпревар 2010 23080
Резултати од регионален натпревар 2009 17952
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2009 19487
Поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2012 18957
© 2009-2020 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.