swMenuFree

Новости

X Државен натпревар по информатика за основно образование - апликативни вештини

На 18.05.2016, во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), на Технолошко-металуршкиот факултет (ТМФ) во Скопје, се одржа X Државeн натпревар по информатика за основно образование - апликативни вештини. Повеќе информации за натпреварот може да прочитате овде.

МОИ 2016

XX Македонска Олимпијада по Информатика се одржа на 15.04.2016 (петок) и 16.04.2015 (сабота), во просториите на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.

Државен натпревар 2016

На 26 март 2016 година, во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) на Технолошко-металуршкиот факултет (ТМФ) во Скопје, се одржа XXVII Државен натпревар по информатика за учениците од средно и основно образование.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.

© 2009-2018 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.