swMenuFree

Новости

МОИ 2017

XXI Македонска Олимпијада по Информатика се одржа на 21.04.2017 (петок) и 22.04.2017 (сабота), во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство и во просториите на Sorsix.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.

Државен натпревар 2017

На 1 април 2017 година, во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) на Технолошко-металуршкиот факултет (ТМФ) во Скопје, се одржа XXVIII Државен натпревар по информатика за учениците од средно и основно образование.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.

Регионален натпревар 2017

XXV Регионален натпревар по информатика се одржa на 04 март 2017 година, во два региони: Скопје и Струмица.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.

© 2009-2019 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.