Државен натпревар за основно образование 2021 - Информатичко размислување

На 20 мај 2021 година, во просториите на Digital School во Скопје, се одржа Државниот натпревар за учениците од основно образование 2021 - Информатичко размислување.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.