swMenuFree

Државен натпревар 2019

На 23 март 2019 година, во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) на Технолошко-металуршкиот факултет (ТМФ) во Скопје, се одржа XXX Државен натпревар по информатика за учениците од средно образование и Државниот натпревар за учениците од основно образование 2019 - Информатичко размислување.

Повеќе информации за натпреварот за средно образование можете да најдете овде.

Повеќе информации за натпреварот за основно образование можете да најдете овде.

© 2009-2020 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.