Прелиминарни информации за регионален натпревар 2021

Почитувани ученици и ментори,

Регионалниот натпревар годинава, според усогласениот календар со другите научни здруженија, ќе се одржи на 06.03. со почеток во 12:00 часот. Истиот ќе се одржи на повеќе локации, заради запазување на мерките наметнати од пандемијата.

Распоредот кој ученик на која локација се натпреварува ќе биде даден во објавена листа на учесници. Сите информации околу учеството ќе бидат доставени и до менторите, на нивните е-адреси, преку кои го имаат извршено пријавувањето на учениците.

 

ВАЖНИ информации

 

Листа на училишта со дополнителни места според минатогодишните резултати

Училиште Град Дополнителни места (b=)
ОСУ „Ацо Русковски“ Берово 2
СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола 2
СОУ „Ванчо Прке“ Виница 1
СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци 2
ОУ „Малина Попиванова“ Кочани 1
ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка 1
ООУ „Браќа Миладиновци“ Куманово 1
ООУ „Кочо Рацин“ Куманово 1
ООУ „Крсте Мисирков“ Куманово 3
ООУ „Христијан Карпош“  Куманово 1
ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово 1
СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово 1
СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино 1
ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп 1
ООУ „Климент Охридски“ Прилеп 2
ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп 1
ООУ „Рампо Левката“ Прилеп 1
СОУ Гимназија „Мирче Ацев“  Прилеп 1
Центар за едукација „Круг“ Прилеп 1
ООУ „Браќа Миладиновци“ Пробиштип 1
СОУ „Наум Наумовски-Борче“ Пробиштип 1
PSU Yahya Kemal College Скопје 10
Yahya Kemal College Karposh - Elementary Скопје 1
Меѓународни Училишта НОВА Скопје 1
ООУ „Александар Македонски“ Скопје 1
ООУ „Браќа Миладиновци“ Скопје 1
ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ Скопје 1
ООУ „Наум Наумовски Борче“ Скопје 1
ОУ „Лазо Трповски“ Скопје 1
ООУ „Његош“ Скопје 1
ОУ „Мирче Ацев“ Скопје 1
СЕМОС Едукација Скопје 3
СУГС Гимназија „Орце Николов“ Скопје 4
СУГС Гимназија „Раде Јовчевски Корчагин“ Скопје 3
СУГС Гимназија „Никола Карев“ Скопје 2

ДСУ Математичко-информатичка гимназија

Скопје 9
ПСУ „Јахја Кемал“ Струга 2
СОУ „Ибрахим Темо“ Струга 2
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 1
СОУ „Jане Сандански“ Струмица 5
СОУ „Никола Карев“ Струмица 1
СОУ „Славчо Стојменски“ Штип 1