Прелиминарни информации за регионален натпревар 2020

Почитувани ученици и ментори,

Регионалниот натпревар годинава, според усогласениот календар со другите научни здруженија, ќе се одржи на 07.03. со почеток во 12:00 часот. Истиот ќе се одржи во неколку региони.

Распоредот кој ученик во кој регион се натпреварува ќе биде даден во објавена листа на учесници. Сите информации околу учеството ќе бидат доставени и до менторите, на нивните е-адреси, преку кои го имаат извршено пријавувањето на учениците.

 

ВАЖНИ информации

 

Листа на училишта со дополнителни места според минатогодишните резултати

Училиште Град Дополнителни места (b=)
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово 1
СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес 1
СОУ „Ванчо Прке“ Виница 1
ООУ „Димката Ангелов Габерот“ Кавадарци 2
ОУ „Малина Попиванова“ Кочани 1
ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка 1
ООУ „Кочо Рацин“ Куманово 2
ООУ „Христијан Карпош“  Куманово 1
СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово 3
ООУ „Климент Охридски“ Прилеп 2
СОУ Гимназија „Мирче Ацев“  Прилеп 1
PSU Yahya Kemal College Скопје 8
Yahya Kemal College Karposh - Elementary Скопје 1
Меѓународни Училишта НОВА Скопје 1
ООУ „11 Октомври“  Скопје 1
ООУ „Александар Македонски“ Скопје 1
ООУ „Ацо Шопов“ Скопје 1
ООУ „Браќа Миладиновци“ Скопје 1
ООУ „Лазо Трповски“ Скопје 1
ООУ „Његош“ Скопје 1
ОУ „Мирче Ацев“ Скопје 1
СЕМОС Едукација Скопје 2
СУГС Гимназија „Орце Николов“ Скопје 1
СУГС Гимназија „Раде Јовчевски Корчагин“ Скопје 5
ПСУ „Јахја Кемал“ Струга 3
ООУ „Маршал Тито“ Струмица 1
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 1
ПСУ „Јахја Кемал“  Струмица 2
СОУ „Jане Сандански“ Струмица 2
СОУ „Никола Карев“ Струмица 1
ЗЕМ „Мај Корнер“ Тетово 1
СОУ „Славчо Стојменски“ Штип 1
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово 1
СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес 1
СОУ „Ванчо Прке“ Виница 1
ООУ „Димката Ангелов Габерот“ Кавадарци 2
ОУ „Малина Попиванова“ Кочани 1
ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка 1
ООУ „Кочо Рацин“ Куманово 2
ООУ „Христијан Карпош“  Куманово 1
СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово 1
ООУ „Климент Охридски“ Прилеп 2
СОУ Гимназија „Мирче Ацев“  Прилеп 1
PSU Yahya Kemal College Скопје 8
Yahya Kemal College Karposh - Elementary Скопје 1
Меѓународни Училишта НОВА Скопје 1
ООУ „11 Октомври“  Скопје 1
ООУ „Александар Македонски“ Скопје 1
ООУ „Ацо Шопов“ Скопје 1
ООУ „Браќа Миладиновци“ Скопје 1
ООУ „Лазо Трповски“ Скопје 1