Прелиминарни информации за регионален натпревар 2019

Почитувани ученици и ментори,

Регионалниот натпревар годинава, по барање на повеќе ментори и учесници заради преклопување со други натпревари, ќе се одржи на 10.03. со почеток во 12:00 часот. Истиот ќе се одржи во неколку региони.

Распоредот кој ученик во кој регион се натпреварува ќе биде даден во објавена листа на учесници. Сите информации околу учеството ќе бидат доставени и до менторите, на нивните е-адреси, преку кои го имаат извршено пријавувањето на учениците.

 

ВАЖНИ информации

 

Листа на училишта со дополнителни места според минатогодишните резултати

 

Училиште Град Дополнителни места (b=)
ПСУ „Јахја Кемал“ Скопје 10
СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово 3
ПСУ „Јахја Кемал“ Струмица 2
СУГС Гимназија „Раде Јовчевски - Корчагин“ Скопје 1
СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес 1
СУГС „Орце Николов“ Скопје 1
СОУ „Никола Карев“ Струмица 1
Семос Едукација Скопје 2
ПСУ „Интернационално средно училиште“ Скопје 1
ООУ „Христијан Карпош“ Куманово 1
ООУ „Лазо Ангеловски“ Скопје 1
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово 1
ООУ „Кочо Рацин“ Куманово 1
ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп 1
ООУ „Кире Гаврилоски - Јане“ Прилеп 1
ООУ „11 Октомври“ Скопје 1
ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка 1