Меѓународни натпревари по информатика 2019

 

XXVII Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2019), 09.09.2019 - 14.09.2019, Атина, Грција

III Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ 2019) и XIII Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика (ЈБОИ 2019), 23.08.2019 - 29.08.2019, Марибор, Словенија

XXXI Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ 2019), 04.08.2019 - 11.08.2019, Баку, Азербејџан