swMenuFree

Програма за подготовки на меѓународни натпревари 2009

 

Дневна програма 13.06.09
14:30 - 15:15 Вовед во програмата на подготовките
15:15 - 17:00 Предавање
17:30 - 18:45 Решавање на пример задача и прегледување

 

Дневна програма 14.06.09 - 17.06.09
9:30 - 11:40 Задачи на денот
11:40 - 12:10 Проверка и оценување на решенијата на задачите
12:30 - 14:00 Објаснување на задачите
14:00 - 15:15 Ручек
15:15 - 17:00 Предавање
17:30 - 18:45 Решавање на пример задача и прегледување

 

Теми на предавањата 13.06.09 - 17.06.09
13.06.2009 Напредни структури на податоци
14.06.2009 Сортирање и пребарување
15.06.2009 Теорија на графови
16.06.2009 Динамичко програмирање
17.06.2009 Геометриски/Математички алгоритми

 

Дневна програма 18.06.09 - 19.06.09
10:30 - 14:00 Повторување на дел од материјалот
14:05 - 15:30 Ручек
15:45 - 18:30 Финален тест

 

Резултатите од задачите на денот, а особено од двата финални теста се одлучувачки и ќе се земаат во предвид при составувањето на репрезентациите!

 

© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.