swMenuFree

Меѓународни натпревари

Меѓународни натпревари по информатика 2018

Конечни резултати и листа на поканети учесници за учество на интернационалните натпревари 2018

XXVI Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ), 07.07.2018 - 13.07.2018, Темишвар, Романија

II Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ), 26.07.2018 - 01.08.2018, Инополис, Русија

XXX Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ), 01.09.2018 - 08.09.2018, Цукуба, Јапонија

© 2009-2018 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.