swMenuFree

Поканети и потврдени учесници на Македонска Олимпијада 2010

р.бр.Име и презимеУчилиштеГрупа
1 Филип Станковски ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје почетничка
2 Максим Трифуновски ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје почетничка
3 Дамјан Ангеловски СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје почетничка
4 Никола Фурнаџиски ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје основна
5 Томе Стојковски ОСТУ "Гостивар" - Гостивар почетничка
6 Јован Бидиков СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје основна
7 Петар Тонковиќ СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје основна
8 Кирил Цветков ДСУ "Митко Пенџуклиски" - Кратово основна
9 Денис Мазникар Основно Училиште "Тошо Арсов" - Штип основна
10 Живка Гуцевска СУ "Јане Сандански" - Струмица основна
11 Предраг Груевски ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје напредна
12 Дејан Божиновски СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје напредна
13 Христијан Богоевски ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје напредна
14 Ѓорѓи Јанчески СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје напредна
15 Кристијан Трајковски СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје напредна
16 Марио Ампов СУГС "Георги Димитров" - Скопје напредна
17 Младен Димовски СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје напредна
18 Дениз Џумкар ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје напредна
19 Гоце Тренчев СОУ "Коста Сусинов" - Радовиш напредна
20 Илинка Ставрова Гимназија "Добри Даскалов" - Кавадарци почетничка

 

*Според добиените информации, обезбедено е сместување само за учениците за кои истото е побарано.

© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.