swMenuFree

Поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2012

Име и презиме Училиште Клас
Климент Серафимов ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје 1
Виктор   Јаневски ПСУ   "Интернационално средно училиште" - Скопје 4
Игор Петровски СУ "Кирил   Пејчиновиќ" - Тетово 4
Филип   Бујароски ПСУ "Јахја   Кемал" - Скопје 2
Стефан   Серафимоски ПСУ   "Алгоритам" - Скопје 2
Ташо Ќосев СУ "Јане   Сандански" - Струмица 4
Христијан   Богоевски ПСУ "Јахја   Кемал" - Скопје 4
Бојан   Серафимов ПСУ "Јахја   Кемал" - Скопје 2
Дамјан   Ангеловски СУ "Раде   Јовчевски Корчагин" - Скопје 3
Филип Беџовски ПСУ "Јахја   Кемал" - Струмица 2
Јован   Крајевски СУ "Раде   Јовчевски Корчагин" - Скопје 3
Максим   Трифуновски ПСУ "Јахја   Кемал" - Скопје 3
Валентин   Амбароски СОУ "Ристе   Ристески - Ричко" - Прилеп 4
Денис Мазникар Гимназија   "Славчо Стојменски" - Штип 2
Никола   Фурнаџиски ПСУ "Јахја   Кемал" - Скопје 4
Јован Бидиков СУ "Раде   Јовчевски Корчагин" - Скопје 3
Михајло   Велјановски СОТУ "Ѓорѓи   Наумов" - Битола 3
Петар Тонковиќ СУ "Раде   Јовчевски Корчагин" - Скопје 3
Васил Кузевски ПСУ "Американска   Гимназија Нова" - Скопје 2
Росица   Дејановска ПСУ "Јахја   Кемал" - Скопје 3
Филип   Станковски ПСУ "Јахја   Кемал" - Скопје 4
© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.