swMenuFree

Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2019

 

ПРОГРАМА НА XXIII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2019
Натпреварувачи Ментори
12. април 2019 год. (петок)
-9:15 Пристигнување на учесниците во просториите на кампусот на International Balkan University (IBU) (види мапа)
9:00-9:45 Свечено отворање на МОИ и ИБУО
10:20 - 10:45 Сместување на натпреварувачите во просториите за натпревар, и запознавање со околината 10:45 -   14:45

Слободно време за следење на резултатите на натпреварувачите

- Лаб 1 и лаб 2
10:45 - 14:45 Тек на натпреварот - Ден 1

Лаб 1 и лаб 2

14:45 – 15:15 Трансфер до хотел New Star на сите учесници
15:20 - 16:00 Ручек (во хотелот)
20:45 - 22:30 Слободно дружење во центар (Триумфална капија)
13. април 2019 год. (сабота)
9:00 - 9:25

Пристигнување на учесниците во просториите на ИБУ и сместување на натпреварувачите во просториите за натпревар

- Лаб 1 и лаб 2
9:30 - 13:30 Тек на натпреварот - Ден 2 10:30 -   14:30

Слободно време за следење на резултатите на натпреварувачите 

- Лаб 1 и лаб 2

13:45 - 14:10 Трансфер до хотел New Star на сите учесници
14:30 - 15:15

Ручек (во хотелот)

15:15

Објавување на резултатите и евентуални технички приговори

15:40- 16:10

Доделување медали, дипломи и признанија од МОИ

 во хотелот

19:00 - 

Свечена вечера за менторите во хотелот „New Star“

 

 

© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.