Здружение на Информатичарите на Македонија - Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2017

swMenuFree

Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2017

 

ПРОГРАМА НА XXI МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2017
Натпреварувачи Ментори
21. април 2017 год. (петок)
-12:45 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (зграда на TМФ)
12:50 - 13:05 Сместување   на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 16:15 -   16:45

Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

- просторија 37

- просторија 138
13:05 - 17:05 Тек   на натпреварот - Ден 1

просторија 138

17:30 –  Објавување на резултатите од првиот натпревар
Тест мод и евентуални технички приговори 
22. април 2017 год. (сабота)
10:00 - 10:25

Пристигнување на учесниците во просториите на Сорсикс и сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар

- Sorsix
10:30 - 14:30 Тек   на натпреварот - Ден 2 13:30 -   14:00

Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

 

- Sorsix

14:30 - 15:10 Ручек (Sorsix)
15:10

Објавување на резултатите и евентуални технички приговори

15:20 - 15:50

Научно предавање

16:00 - 16:30 Доделување медали,  дипломи и признанија
- во 

Sorsix

 

 

© 2009-2018 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.