swMenuFree

Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2017

 

ПРОГРАМА НА XXI МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2017
Натпреварувачи Ментори
21. април 2017 год. (петок)
-12:45 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (зграда на TМФ)
12:50 - 13:05 Сместување   на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 16:15 -   16:45

Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

- просторија 37

- просторија 138
13:05 - 17:05 Тек   на натпреварот - Ден 1

просторија 138

17:30 –  Објавување на резултатите од првиот натпревар
Тест мод и евентуални технички приговори 
22. април 2017 год. (сабота)
10:00 - 10:25

Пристигнување на учесниците во просториите на Сорсикс и сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар

- Sorsix
10:30 - 14:30 Тек   на натпреварот - Ден 2 13:30 -   14:00

Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

 

- Sorsix

14:30 - 15:10 Ручек (Sorsix)
15:10

Објавување на резултатите и евентуални технички приговори

15:20 - 15:50

Научно предавање

16:00 - 16:30 Доделување медали,  дипломи и признанија
- во 

Sorsix

 

 

© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.