swMenuFree

Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2014

 

ПРОГРАМА НА XVIII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2014
Натпреварувачи Ментори
25. април 2014 год. (Петок)
-12:00 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (долна зграда на ПМФ) и нивно сместување
12:05 - 12:20 Сместување   на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 15:30 -   16:15

Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

- просторија 19

- просторија 14
12:30 - 16:30 Тек   на натпреварот - Ден 1

просторија 14

17:00 –  Објавување на резултатите од првиот натпревар
26. април 2014 год. (Сабота)
10:15 - 10:25

Сместување   на натпреварувачите во просторијата за натпревар

- просторија 14
10:30 - 14:30 Тек   на натпреварот - Ден 2 13:30 -   14:15

Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

просторија 19

просторија 14
14:30 - 15:15 Ручек
15:15

Објавување на резултатите и евентуални технички приговори

16:00 - 16:30 Доделување медали,  дипломи и признанија
- во просторија 12

 

 

© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.