Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2016

 

ПРОГРАМА НА XX МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2016
Натпреварувачи Ментори
15. април 2016 год. (петок)
-12:30 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (зграда на TМФ)
12:35 - 12:50 Сместување   на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 16:15 -   16:45

Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

- просторија 37

- просторија 200в
13:00 - 17:00 Тек   на натпреварот - Ден 1

просторија 200в

17:30 –  Објавување на резултатите од првиот натпревар
Тест мод и евентуални технички приговори 
16. април 2016 год. (сабота)
10:15 - 10:25

Сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар

- просторија 215
10:30 - 14:30 Тек   на натпреварот - Ден 2 13:45 -   14:15

Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

просторија 37

просторија 200в
14:30 - 15:15 Ручек (бифе)
15:15

Објавување на резултатите и евентуални технички приговори

16:00 - 16:30 Доделување медали,  дипломи и признанија
- во амфитеатар на ФИНКИ