swMenuFree

Македонска олимпијада

XXV Македонска (Јуниорска) Олимпијада по Информатика 2021, 22.04.2021

 

Заради новонастанатата ситуација, а во контекст на усогласување со новите препораки, Олимпијадите се планираат да се одржат во еден ден, а најпрв можен датум за одржување е 22.4 (четврток).

Поканети учесници на Македонска Олимпијада по информатика 2021

Поканети учесници на Македонска Јуниорска Олимпијада по информатика 2021

Агенда за Македонска (Јуниорска) Олимпијада по информатика 2021

Резултати од Македонска Олимпијада по информатика 2021

Резултати од Македонска Јуниорска Олимпијада по информатика 2021

© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.