swMenuFree

Државен натпревар

XXII Државен натпревар, 13-14.05 (за почетничка група и олимписка група за основно образование)

Натпреварот ќе се одржи во просториите на:

 

 Агенда за државен натпревар 2011 - почетничка група

Услови за учество на натпреварот за поканетите учесници:

  • Натпреварувачите мора да бидат пријавени на natprevarATgmail.com од страна на нивниот ментор или професор - претставник на училиштето во кое што учат најдоцна до 10.05 дo 18:00 часот. Листата на пријавени учесници ќе биде објавена и конечна. Во пријавата треба да се дадени точното име и презиме на натпреварувачот, година во која учи, училиште, град, група и корисничко име.
  • Менторите кои ќе достават пријави за учесници на Државниот натпревар, на нивно барање, ќе добијат повратна покана (до училиштето) за учество на Државниот натпревар (најдоцна 24 часа по доставувањето на е-пораката за пријава).

Комисија за натпревари 2011

 

Поканети учесници за Државен натпревар 2011 - почетничка група

Резултати од државниот натпревар за почетничка група и олимписка група (за основно образование) 2011

© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.