swMenuFree

Државен натпревар

XXII Државен натпревар, 02-03.04 (за основна и напредна група)

Натпреварот ќе се одржи во просториите на:

Институт за Информатика, Природно-математички факултет, Скопје

 

Агенда на државниот натпревар 2011 - основна и напредна група

Услови за учество на натпреварот за поканетите учесници:

  • Натпреварувачите мора да бидат пријавени на natprevarATgmail.com од страна на нивниот ментор или професор - претставник на училиштето во кое што учат најдоцна до 30.03 дo 14:00 часот. Листата на пријавени учесници ќе биде објавена и конечна. Во пријавата треба да се дадени точното име и презиме на натпреварувачот, година во која учи, училиште, град, група и коринсничко име.
  • Менторите кои ќе достават пријави за учесници на Државниот натпревар ќе добијат повратна покана (до училиштето) за учество на Државниот натпревар (најдоцна 24 часа по доставувањето на е-пораката за пријава).

Комисија за натпревари 2011

 

Конечна листа на учесници на државниот натпревар 2011 - основна и напредна група

Резултати од државен натпревар 2011 - основна и напредна група

Поканети учесници на Македонска Олимпијада 2011

© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.