swMenuFree

XXI Државен натпревар, 17 - 18.04.2010

Натпреварот ќе се одржи во просториите на:

Институт за Информатика, Природно-математички факултет, Скопје

 

Агенда на државниот натпревар 2010

Услови за учество на натпреварот за поканетите учесници:

  • Натпреварувачите мора да бидат пријавени на natprevarATgmail.com од страна на нивниот ментор или професор - претставник на училиштето во кое што учат најдоцна до 30.03 дo 14:00 часот. Листата на пријавени учесници ќе биде објавена и конечна. Во пријавата треба да се дадени точното име и презиме на натпреварувачот, година во која учи, училиште, град, група и коринсничко име.
  • Менторите кои ќе достават пријави за учесници на Државниот натпревар ќе добијат повратна покана (до училиштето) за учество на Државниот натпревар (најдоцна 24 часа по доставувањето на е-пораката за пријава).

Комисија за натпревари 2010

 

Резултати од државен натпревар 2010

Поканети и потврдени учесници на Македонска олимпијада 2010

 

© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.