XX Државен натпревар, 25 - 26.04.2009

Натпреварот ќе се одржи во просториите на:

Институт за Информатика, Природно-математички факултет, Скопје

 

Поканети учесници на државен натпревар 2009

Агенда на државниот натпревар 2009

Услови за учество на натпреварот за поканетите учесници

Миле Јованов ,
Комисија за натпревари 2009

Резултати од државен натпревар 2009

Поканети и потврдени учесници на Македонска олимпијада 2009