XXVI Државен натпревар по информатика, 28.03.2015

XXVI Државен натпревар по информатика се одржа на 28.03.2015, во просториите на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство.

 

Конечни резултати од Државниот натпревар 2015

Агенда на Државниот натпревар 2015

Листа на поканети учесници на Државниот натпревар 2015

Соопштение за Државниот натпревар 2015 доставено до менторите на е-адреса