swMenuFree

Агенда на државниот натпревар 2011 - основна и напредна група

Програма на XXII Државен натпревар по информатика,
Институт за Информатика, ПМФ - Скопје 2011
НатпреварувачиМентори
02. април 2011 год.(сабота)
до 10:00

Пристигнување на учесниците во горна зграда на Природно Математички Факултет (ПМФ), Институт за Информатика (ИИ)

10:00 - 10:15 Пријава на учесниците пред Информатички амфитеатар на ИИ
10:15 - 10:35 Официјално отворање на натпреварот Информатички амфитеатар на ИИ
10:35 - 11:00 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
- во лабораториите на ИИ во долната зграда на приземје (простории Л8, Л11, Л14 и Л17)
11:15 - 13:15 Работилница – „Промени во системот за натпревари во согласност со новите програми по информатика“
- во просторија 161 – прв кат
11:00 - 14:45 Тек на натпреварот
- во лабораториите на ИИ во долната зграда
13:15 - 14:45 Слободно време
15:05 - 15:45 Ручек - бифе Мерџан (горна зграда, подрум)
15:50 - 16:20 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици
- во просторија 148
16:15 Видео - евалуација на решенијата
- во просторија 148
16:35 - 16:45 Поднесување на приговори
- пред просторија 147
16:45 - 17:05 Разгледување на приговорите
- во просторија 147
17:05 – 17:20 Сместување на учесниците од другите градови
- во просторија 148
19:00 - Слободна вечер за дружење и запознавање на градот 20:30 - Свечена вечера
03. април 2011 год. (недела)
11:15 - 12:30 Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија - во Информатички амфитеатар на ИИ
© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.