swMenuFree

Агенда на државниот натпревар 2015

Програма на XXVI Државен натпревар по информатика,

СКОПЈЕ 2015

НатпреварувачиМентори
28. март 2015 год. (сабота)
до 9:45

Пристигнување на учесниците во зградата на Технолошко - металуршкиот факултет (ТМФ), простории на ФИНКИ

 до 10:00 Пријава на учесниците пред амфитеатарот на ТМФ
10:00 - 10:30

Официјално отворање на натпреварот

Амфитеатар на ТМФ

10:30 - 10:40 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
- во лабораториите на ФИНКИ на првиот кат (простории 200 и 215) и во лабораториите на СЕМОС едукација
11:30 - 13:15 Работилница – „Активности на ЗИМ поврзани со наставни програми по информатика. Доусовршување на наставниците.“
- во бифе на ТМФ – подрум
10:45/11:00 - 14:15 Тек на натпреварот
- во лабораториите на ФИНКИ и во лабораториите на СЕМОС едукација
13:30 - 14:15 Ручек
14:15 - 14:40

Ручек

- бифе ТМФ (подрум)

14:40 - 15:00 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици на ФИНКИ
- во амфитеатар на ТМФ
15:10 Објавување на резултати
- пред просторија 115 и на влезната врата
15:10 - 15:30 Поднесување на приговори и нивно разгледување
- пред и во просторија 115
15:30 - 16:30 Предавање: Роботика на ФИНКИ
- во амфитеатар на ТМФ
17:00 – 17:40

Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

 - во амфитеатарот во Технолошко-металуршкиот факултет

 

 

 

© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.