XXV Државен натпревар по информатика 22-23.03.2014

 

Агенда на Државен натпревар 2014
 
Прелиминарна листа на поканети учесници на државен натпревар 2014 
Конечна листа на учесници на државен натпревар 2014

Важно соопштение за Државниот натпревар 2014

Конечни резултати од Државен натпревар 2014