swMenuFree

Агенда на државниот натпревар 2009

Програма на XX Државен натпревар по информатика,
Институт за Информатика, ПМФ - Скопје 2009
НатпреварувачиМентори
25. април 2009 год. (сабота)
до 10:00 Пристигнување на учесниците во горна зграда на Природно Математички Факултет (ПМФ)
10:00 - 10:15 Пријава на учесниците пред Информатички амфитеатар на ПМФ
10:15 - 10:45 Официјално отворање на натпреварот Информатички амфитеатар на ПМФ
10:50 - 11:05 Сместување на натпревару-вачите во лаборатории
- во лабораториите на првиот кат (простории 145, 146 и 147)
11:15 - 13:15 Работилница – „Изглед на идните натпревари по информатика“
- во просторија 148 – прв кат
11:05 - 15:40 Тек на натпреварот
- во лабораториите на првиот кат
13:15 - 15:45 Слободно време
15:45 - 16:30 Ручек
16:45 - 17:15 Презентација на ИИ
- во просторија 148
17:15 Објавување на резултати
- пред просторија 147
17:15 - 17:30 Поднесување на приговори
- пред просторија 147
17:30 - 18:15 Разгледување на приговорите
- во просторија 147
17:45 – 18:30 Сместување на учесниците од другите градови
- во просторија 148
19:00 - Слободна вечер за дружење и запознавање на градот 20:30 - Свечена вечера
26. април 2009 год. (недела)
10:30 - 12:00 Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија - во информатички амфитеатар
© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.