Агенда на државниот натпревар 2014

Програма на XXV Државен натпревар по информатика,

СКОПЈЕ 2014

НатпреварувачиМентори
22. март 2014 год. (сабота)
до 9:45

Пристигнување на учесниците во зградата на Технолошко - металуршкиот факултет (ТМФ), простории на ФИНКИ

 до 10:00 Пријава на учесниците пред амфитеатарот на ТМФ
10:00 - 10:25

Официјално отворање на натпреварот

Амфитеатар на ТМФ

10:25 - 10:35 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
- во лабораториите на ФИНКИ на првиот кат (простории 200 и 215) и во лабораториите на СЕМОС едукација
11:20 - 12:50 Работилница – „Активности на ЗИМ поврзани со наставни програми по информатика“
- во бифе на ТМФ – подрум
10:40/11:10 - 13:40 Тек на натпреварот
- во лабораториите на ФИНКИ во долната зграда и во лабораториите на СЕМОС едукација
13:00 - 13:40 Ручек
13:45 - 14:20

Ручек

- бифе ТМФ (подрум)

14:20 - 14:50 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици на ФИНКИ
- во просторија 117, приземје
14:50 Објавување на резултати
- пред просторија 200
14:50 - 15:50 Поднесување на приговори
- пред просторија 200
15:10 - 15:50 Разгледување на приговорите
- во просторија 200
16:30 – 17:30

Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

 - во амфитеатарот во Технолошко-металуршкиот факултет