XXII Државен натпревар, 02-03.04 (за основна и напредна група)

Натпреварот ќе се одржи во просториите на:

Институт за Информатика, Природно-математички факултет, Скопје

 

Агенда на државниот натпревар 2011 - основна и напредна група

Услови за учество на натпреварот за поканетите учесници:

Комисија за натпревари 2011

 

Конечна листа на учесници на државниот натпревар 2011 - основна и напредна група

Резултати од државен натпревар 2011 - основна и напредна група

Поканети учесници на Македонска Олимпијада 2011