XXIV Државен натпревар по информатика 30-31.03.2013

Државниот натпревар се одржа во просториите на ФИНКИ сместени на Технолошко-металуршкиот факултет, и во просториите на „Семос едукација“ во Скопје.

Учествуваа вкупно 113 натпреварувачи, од кои 23 во напредна група, 70 во основна група и 20 во почетничка група.

Спонзори на натпреварот беа ФИНКИ, „Семос едукација“ и ИНФОСОФТ.

Агенда на Државен натпревар 2013
 
Конечна листа на поканети учесници на државен натпревар 2013 

Конечни резултати од Државен натпревар 2013