swMenuFree

Сервиси

Сервисите за поддршка на натпреварите се обезбедени преку системот за натпревари МЕНДО (www.mendo.mk).

© 2009-2011 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.