swMenuFree

Разно

Филтер
Наслов Посети
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2021 273
Соопштение до медиуми за ЕОИД 2021 800
Листа на пријавени ученици за државниот натпревар 2021 - Информатичко размислување 1535
Распределба на натпреварувачи за МОИ 2021 и МЈОИ 2021 1508
Распределба на натпреварувачи за државниот натпревар 2021 - Семос едукација 1583
Распределба на натпреварувачи за државниот натпревар 2021 - ФИНКИ 1434
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2021 3096
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2021 3981
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2021 3127
Листа на одговорни наставници за регионалниот натпревар 2021 2341
Распределба на натпреварувачи за регионалниот натпревар 2021 - ФИНКИ 1560
Распределба на натпреварувачи за регионалниот натпревар 2021 - Семос едукација 1585
Мислење од ЗИМ за нацрт концепција за основно образование на МОН од декември 2020 2181
Соопштение до медиуми за ИОИ 2020 2983
Соопштение до медиуми за ЕЈОИ 2020 3374
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2020 6938
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2020 7995
Конечна листа на учесници на регионалниот натпревар 2020 4768
Соопштение до медиуми за БОИ 2019 6252
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2019 и ЕЈОИ 2019 6373
Соопштение до медиуми за ИОИ 2019 6450
Соопштение до медиуми за МОИ 2019 5901
Задачи од регионалниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 7841
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2019 9736
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2019 10777
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2019 - Информатичко размислување 7742
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2019 8609
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2020 6576
Соопштение до медиуми за ИОИ 2018 9180
Соопштение до медиуми за БОИ 2018 и ЈБОИ 2018 10431
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2018 12805
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2018 14844
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2018 - Информатичко размислување 11538
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2018 12362
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2018 15885
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2019 10589
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2020 8506
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2021 4150
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2017 и ЕЈОИ 2017 11387
Соопштение до медиуми за ИОИ 2017 11846
Соопштение до медиуми за МГ куп 2017 11659
Агенда на државниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 12449
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2017 15156
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2017 17686
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2017 16762
Соопштение до медиуми за ИОИ 2016 14014
Соопштение до медиуми за ЈСК ИОИ 2017 11865
Зборник на трудови од првата ученичка конференција 16511
Microsoft натпревари за наставници 2015 19137
Microsoft натпревар за наставници, ученици и студенти 2015 18906
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2015 17239
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2015 20565
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2015 23221
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2016 20074
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2016 19622
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2015 19176
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2016 18807
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2015 20302
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2016 17812
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2017 13918
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2014 20163
Агенда на летната школа за информатика 2014 17577
Агенда на државниот натпревар по информатика 2014 - апликативни вештини 18275
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2014 19667
Донаторска вечера 2012 17012
Регионални натпревари 23002
Пример за WORD и PDF 18195
Поканети учесници за Државен натпревар 2011 - почетничка група 21848
Информации за регионални натпревари 26095
Постапка за зачленување 32956
Поканети учесници на Македонска Олимпијада 2011 21594
Конечна листа на учесници на државниот натпревар 2011 - основна и напредна група 21997
Поканети учесници на државен натпревар 2011 21154
Резултати од натпреварот за групата алгоритамски вештини 18213
Дополнително поканети учесници на МОИ 2010 21549
Поканети и потврдени учесници на Македонска Олимпијада 2010 24555
Агенда на државниот натпревар 16861
Рекурзија 21643
Поканети учесници на државен натпревар 2010 22082
Поканети учесници на државен натпревар 2009 22561
Поканети учесници на државен натпревар 2012 25781
Конечна листа на поканети учесници на државен натпревар 2013 20536
Алгоритамски вештини - историја 18439
Апликативни вештини - историја 17138
Зачленување 16345
Претседател 16760
Натпревари 91589
Права и должности 15400
Дејност 34152
Органи и комисии 15053
Новости на почетна страница 558468
Поканети и потврдени учесници на Македонска Олимпијада 2009 23851
© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.