swMenuFree

Резултати

Филтер
Наслов Посети
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2021 - информатичко размислување 1815
Конечни резултати од МОИ 2021 2441
Конечни резултати од МЈОИ 2021 2080
Листа на поканети учесници на Македонска Јуниорска Олимпијада по Информатика 2021 2455
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2021 2439
Конечни резултати од државниот натпревар 2021 3358
Резултати од Државниот натпревар 2021 - Информатичко размислување 2351
Задачи од Државниот натпревар 2021 - Информатичко размислување 1546
Задачи од Државниот натпревар 2021 - Информатичко размислување (alb) 1519
Решенија на задачите од Државниот натпревар 2021 - Информатичко размислување 1698
Конечни резултати од МОИ 2020 4909
Конечни резултати од МЈОИ 2020 4767
Конечни резултати од државниот натпревар 2020 4796
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2020 4947
Листа на поканети учесници на Македонска Јуниорска Олимпијада по Информатика 2020 4791
Конечни резултати од МОИ 2019 10570
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2019 10038
Конечни резултати од државниот натпревар 2019 10866
Извештај на ЗИМ 10961
Финансиски извештај на ЗИМ 10809
Листа на поканети учесници на Државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 9094
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 9602
Прелиминарни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 8898
Пријавени ученици за регионалниот натпревар по информатика 2020 - информатичко размислување 6212
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - средно образование 11195
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - основно образование 11140
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2018 12261
Прелиминарни резултати од Државниот натпревар за основно образование 2019 - Информатичко размислување 7532
Конечни резултати од IBUOI 2019 9101
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2018 12794
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 12226
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 9028
Конечни резултати од државниот натпревар 2018 13667
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 14731
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 13440
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 13932
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2017 14680
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2017 14278
Конечни резултати од државниот натпревар 2017 15306
Конечни резултати по циклусот натпревари 2016 16812
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 15816
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2016 18233
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2016 16954
Конечни резултати од државниот натпревар 2016 18781
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2015 - апликативни вештини 19453
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 16382
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2015 21158
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2015 20376
Конечни резултати од државниот натпревар 2015 21462
Конечни резултати по циклусот натпревари 2013 22762
Конечна листа на учесници на државен натпревар 2014 20951
Листа на поканети учесници на државен натпревар 2014 23696
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 21097
Важно соопштение за државниот натпревар 2014 21011
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2014 21639
Конечни резултати од државниот натпревар 2014 21052
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2014 21318
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 - апликативни вештини 19520
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2014 - апликативни вештини 19067
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2015 - апликативни вештини 17787
Резултати од регионален натпревар 2013 22751
Поканети учесници на Државен натпревар 2013 23217
Резултати од државниот натпревар за почетничка група и олимписка група (за основно образование) 2011 22951
Резултати од натпреварот за алгоритамски вештини 2011 - подготвителна група 19766
Резултати од натпреварот за групата апликативни вештини 2011 19425
Резултати од Македонска олимпијада 2011 19082
Резултати од државен натпревар 2011 - основна и напредна група 22746
Резултати од регионален натпревар 2011 22299
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2010 22927
Резултати од државен натпревар 2010 21711
Резултати од државен натпревар 2009 21087
Резултати од регионален натпревар 2012 22814
Резултати од регионален натпревар 2010 26649
Резултати од регионален натпревар 2009 20920
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2009 22371
Поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2012 21868
© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.