swMenuFree

Основно образование

НАТПРЕВАРИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Здружението на информатичарите на Македонија четиринаесетта година по ред организира натпревари по информатика за учениците од основното образование. Целта на досегашните циклуси на натпревари беше да се заинтересираат колку што е можно поголем број на ученици за информатиката како наука. Започнувајќи од натпревари во апликативни вештини, овие натпревари полека прераснаа во натпревари во програмирање и алгоритамски вештини, што всушност ја претставува сржта на информатиката.

Во последните години програмирањето се изучува во VI-то, и во VII-мо одделение. Затоа и оваа година учениците од основното образование ќе се натпреваруваат на натпреварите кои што се организираат за учениците од средното образование. На тој начин на сите нив им е овозможено да влезат во тимовите за интернационалните натпревари. Македонските натпревари се организираат според правилата на интернационалните натпревари. Сите информации за овие натпревари се објавени во делот за натпреварите за средно образование.


Натпревар по информатика – информатичко размислување

Годинава, по трети пат, за учениците од IV и V одделение ќе се организира натпревар во информатичко размислување. 

Натпреварот се спроведува на општинско/регионално и државно ниво, во истите термини како и натпреварите за средно образование.

 

Натпреварите се одржуваат според правилникот за натпревари усвоен од државната комисија за акредитација.

ЗНАЧАЈНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА НАТПРЕВАРОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ во 2020


Регионалниот натпревар ќе се одржи на 07.03 (сабота) со почеток во 12:00 часот

Заради новонастанатата вонредна ситуација со вирусот COVID-19, следејќи ги меѓународните препораки кои се однесуваат на првата возрасна група (деца до 10 години) во која спаѓаат натпреварувачите, регионалниот натпревар за информатичко размислување нема да се одржи. ЗИМ направи напор и обезбеди место, така што сите навремено пријавени ученици за регионалниот натпревар ќе ги повика директно на државниот натпревар (ќе се смета дека сите се квалификувале за државниот натпревар).

Според правилникот, за учениците во одделенска настава, секое училиште има право да пријави по еден натпреварувач за учество во секое од двете одделенија (IV и V).

Пријавувањето на учениците се прави преку следната форма најдоцна до 26.02. до 18:00

  • Доколку некој ученик не влезе во листата на ученици-претставници од дадено училиште, а смета дека тоа е неоправдано, може  да се пријави преку училиштето/менторот за учество на натпреварот со покривање на трошоците (1500 денари) или тоа може да го направи лично на natprevarATcs.org.mk. Овие ученици ќе ги имаат истите права при натамошната квалификација за државен натпревар. Учесниците кои се пријавени (или ќе се пријават на natprevarATcs.org.mk) за приватно учество најдоцна до 28.02. ќе треба да извршат уплата преку пополнета уплатница со податоци како стандардната уплатница за членство во ЗИМ со следните измени: - цел на дознака: Учество на регионален натпревар 2020; - износ: 1500 денари.


Листа на пријавени ученици за Општинскиот/регионален натпревар 2020

Сите овие ученици се директно поканети за учество на Државниот натпревар по информатика - информатичко размислување.


Државниот натпревар ќе се одржи на 22.03.2020 (недела).

Заради актуелната ситуација предизвикана од мерките за справување со Covid-19 натпреварот е одложен. Новиот датум ќе биде утврден по ублажувањето на мерките.


Агенда на Државниот натпревар 2020

Конечни резултати од Државниот натпревар 2020

------------------------------------------------------------------------------------

Дополнителни информации

Формат на натпреварот
Учениците се натпреваруваат преку решавање на множество задачи кои имаат за цел проверка и развој на информатичкото размислување. Како урнек се земаат задачи од www.bebras.org, односно задачи од меѓународниот промотивен натпревар Дабар, за соодветното ниво. Македонскиот сајт за натпреварот Дабар е talent.mk.

Спроведување на натпреварот
Натпреварот се спроведува на тој начин што секој од учениците го добива соодветното множество од задачи и подготвува и внесува одговори за нив во предвиденото време. 
Ученикот е должен доколку даде одговор на одредена задача, тоа да го стори во точно предвидениот формат за давање на одговорот.
По евалуацијата на тестовите се пресметуваат освоените поени за секој натпреварувач.

Рангирање
Врз основа на поените освоени на општинскиот и регионалниот натпревар, се објавува ранг листа на учесниците на натпреварот, по одделенија, како и листа на поканети учесници за следното ниво на натпреварување. 
Според утврдените ранг листи на секој од натпреварите се доделуваат соодветни награди и признанија.

Наставниците по информатика од основните училишта треба да одберат ученици што добро ја владеат информатиката и тие ќе имаат можност да изработат задача која ќе одлучи дали ќе влезат во квалификација за Државниот натпревар.

За учество во олимписката група наставниците треба да ги запознаат учениците со системот за натпревари МЕНДО, преку кој треба редовно да испраќаат решенија на поставените задачи почнувајќи од крајот на февруари.

Натпреварот е во организација на  Здружение на информатичари на Македонија.

За учество на натпреварот можете да се обратите на тел:

071 288 298 кај проф. Горица Ѓоргиева,

или на електронската адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. .


Организациски одбор

Миле Јованов - претседател на ЗИМ
Горица Ѓоргиева - проф. во ООУ „Страшо Пинџур“ Кавадарци
Маја Ржарова –проф. во ООУ “Блаже Конески”, Велес
Емил Станков - член на ИО на ЗИМ
Славица Карбева- проф. во "ООУ Петре Поп Арсов", Чашка

ЗНАЧАЈНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА НАТПРЕВАРОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ во 2019


Регионалниот натпревар се одржа на 10.03 (недела) со почеток во 12:00 часот, во 4 региони:

Регион 1. Скопје, простории на ФИНКИ на Технолошко-металуршкиот факултет (Домаќини на натпреварот: ФИНКИ и Гимназија „Орце Николов“- Скопје).

Регион 2: Струга, простории на ПСУ „Јахја Кемал“

Регион 3: Струмица, простории на СОУ „Никола Карев“

Регион 4: Кавадарци, простории на Гимназија „Добри Даскалов“

Задачи од Општинскиот/регионален натпревар 2019


Дипломи, признанија и пофалби беа подготвени и предадени за време на државниот натпревар.

Според правилникот, за учениците во одделенска настава секое училиште има право да пријави по еден натпреварувач за учество во секое од двете одделенија (IV и V).

Пријавувањето на учениците се правеше преку следната форма најдоцна до 01.03 до 13:00

  • Доколку некој ученик не влезе во листата на ученици-претставници од дадено училиште, а смета дека тоа е неоправдано, може  да се пријави преку училиштето/менторот за учество на натпреварот со покривање на трошоците (1500 денари) или тоа може да го направи лично на natprevarATcs.org.mk. Овие ученици ќе ги имаат истите права при натамошната квалификација за државен натпревар. Учесниците кои се пријавени (или ќе се пријават на natprevarATcs.org.mk) за приватно учество најдоцна до 02.03. ќе треба да извршат уплата преку пополнета уплатница со податоци како стандардната уплатница за членство во ЗИМ со следните измени: - цел на дознака: Учество на регионален натпревар 2019; - износ: 1500 денари.


Листа на пријавени ученици за Општинскиот/регионален натпревар 2019

Конечни резултати од Општинскиот/регионален натпревар 2019

Листа на поканети ученици на Државниот натпревар 2019


Државниот натпревар се одржа на 23.03.2019.


Агенда на Државниот натпревар 2019

Конечни резултати од Државниот натпревар 2019

------------------------------------------------------------------------------------

Дополнителни информации

Формат на натпреварот
Учениците се натпреваруваат преку решавање на множество задачи кои имаат за цел проверка и развој на информатичкото размислување. Како урнек се земаат задачи од www.bebras.org, односно задачи од меѓународниот промотивен натпревар Дабар, за соодветното ниво. Македонскиот сајт за натпреварот Дабар е talent.mk.

Спроведување на натпреварот
Натпреварот се спроведува на тој начин што секој од учениците го добива соодветното множество од задачи и подготвува и внесува одговори за нив во предвиденото време. 
Ученикот е должен доколку даде одговор на одредена задача, тоа да го стори во точно предвидениот формат за давање на одговорот.
По евалуацијата на тестовите се пресметуваат освоените поени за секој натпреварувач.

Рангирање
Врз основа на поените освоени на општинскиот и регионалниот натпревар, се објавува ранг листа на учесниците на натпреварот, по одделенија, како и листа на поканети учесници за следното ниво на натпреварување. 
Според утврдените ранг листи на секој од натпреварите се доделуваат соодветни награди и признанија.
© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.